Anabilim Dalı Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Taha Durmuş (Başkan)

Prof. Dr. Abdullah Kıran (Üye)

Doç. Dr. Ercan Çağlayan (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Veysel ERGÜÇ (Üye)

Comments are closed