Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli)

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı 31/01/2019 tarihli ve 75850160-104.01.03.01-E.8504 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısıyla açılmıştır. Bu programın amacı; başlangıcından günümüze Türk Dili ve Edebiyatı metinlerini edebi, filolojik ve folklorik yönden değerlendirip bu ürünlerin Türk kültürünün oluşum ve gelişimindeki yeri ve önemini tespit etmek, öğrencilere bu bağlamda bilgi ve beceri kazandırmak, Türk Dili ve Edebiyatı sahasında ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim adamlarını, uzmanları ve öğretmenleri yetiştirmektir.

Dr. Öğr. Üyesi Canser Kardaş (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Tamella Aliyeva

Doç. Dr. İmran Gür

Dr. Öğr. Üyesi Turan Güler

Dr. Öğr. Üyesi Nurcihan Güneş

Dr. Öğr. Üyesi Servet Şengül

Dr. Öğr. Üyesi İsa Işık

Dr. Öğr. Üyesi Sedat Kardaş

Dr. Öğr. Üyesi Rabia Şenay ŞİŞMAN

Comments are closed