Temel İslam Bilimleri (Tezsiz)

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı 28/08/2018 tarihli ve 75850160-104.01.03.01-E.65333 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısıyla açılmıştır. Bu programının amacı; öğrencileri dinî bilgiyi orijinal kaynaklarından araştırabilen, yorumlayabilen, problemlere çözüm bulabilen, toplumu din konusunda aydınlatan, yeniliklere açık olan, kendini geliştiren, başka inanış ve düşüncelere saygı duyan bireyler olarak yetiştirmektir.

Dr. Öğr. Üyesi Mahsum Aytepe (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Abdülcelil BİLGİN

Dr. Öğr. Üyesi Rıfat YİLDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Burhan ATSIZ

Doç. Dr. Mehmet DİNÇOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Şirin GÜL

Doç. Dr. Murat KAYACAN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SALMAZZEM

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul CESUR

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KARADAĞ

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf EŞİT

Dr. Öğr. Üyesi Hasan HARMANCI

Comments are closed