Temel İslam Bilimleri (Tezli)

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı 12/03/2013 tarihli ve 7585.01.60.301.01-1733 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısıyla açılmıştır. Bu programın amacı; öğrencileri, dinî bilgiyi orijinal kaynaklarından araştırabilen, yorumlayabilen, problemlere çözüm bulabilen, toplumu din konusunda aydınlatan, yeniliklere açık olan, kendini geliştiren, başka inanış ve düşüncelere saygı duyan birey olarak yetiştirmektir.

Doç. Dr. Mehmet Salmazzem (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin

Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Arca

Dr. Öğr. Üyesi Burhan Atsız

Dr. Öğr. Üyesi Cahit Karaalp

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Cesur

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Harmancı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ruzibaki

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yiğit

Dr. Öğr. Üyesi Rifat Yıldız

Dr. Öğr. Üyesi Sadrettin Buğda

Dr. Öğr. Üyesi Şirin Gül

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Koçyiğit

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Aydın

Comments are closed