Temel İslam Bilimleri (Doktora)

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı doktora programı 14/05/2019 tarihli ve 75850160-104.01.04.01-E.35623 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısıyla açılmıştır. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı kapsamındaki bilim dallarında bilimsel araştırma yapabilme yetkinliği kazanmış, bilimsel düşünce ve ahlâk kurallarını benimsemiş, alanının sorunlarına vâkıf ve onlara çözümler üretebilen, akademik konularda, sorgulama, geliştirme, üretkenlik, katılımcılık niteliklerine sahip araştırmacılar yetiştirmektir.

Doç. Dr. Mehmet Salmazzem (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin

Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Arca

Dr. Öğr. Üyesi Burhan Atsız

Dr. Öğr. Üyesi Cahit Karaalp

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Cesur

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Harmancı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ruzibaki

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yiğit

Dr. Öğr. Üyesi Rifat Yıldız

Dr. Öğr. Üyesi Sadrettin Buğda

Dr. Öğr. Üyesi Şirin Gül

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Koçyiğit

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Aydın

Comments are closed