Tarihçe

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 5662 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 29/05/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle kurulmuştur. Enstitümüz, lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek amacıyla faaliyetine ilk defa 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alarak başlamıştır.

Enstitümüzde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (Tezli-Tezsiz YL ve Doktora), Kürt Dili ve Kültürü (Tezli ve Tezsiz YL), Manevi Danışmanlık ve Rehberlik (Tezsiz YL), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli ve Tezsiz YL),  Tarih (Tezli YL), Temel İslam Bilimleri (Tezli-Tezsiz YL ve Doktora), Uluslararası İlişkiler (Tezli YL), Felsefe (Tezli YL ve Doktora) ve Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli YL) Anabilim Dalları bünyesinde yüksek lisans ve Doktora düzeyinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulamalar yapılmaktadır.

Comments are closed