Anabilim Dalı Kurulu

Prof. Dr. Sabit DUMAN (Başkanı)

Doç. Dr. Mustafa Alican (Üye)

Doç. Dr. İrşad Sami Yuca (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Celal Öney (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Esra Çıplak (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kaya Hasdemir (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Şeyhmus Bingül (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Murat Alanoğlu (Üye)

Comments are closed