Tarih (Tezli)

Tarih Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı 06/11/2018 tarihli ve 75850160-104.01.03.01-E.85126 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısıyla açılmıştır. Bu programın amacı; ilkçağlardan başlayarak toplumların siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda, ne gibi gelişmeler gösterdiğini, dünya uygarlığına ne gibi katkılarda bulunduklarını araştırmayı ve öğretmeyi sağlamaktır. Ayrıca Üniversitemizin lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma yapma, topluma hizmet işlevinin yerine getirilmesinde, akademik personel temininde, yetiştirilmesinde, gençlerimize fırsatlar verilmesi konusunda faydalı olacağı düşünülmektedir.

Prof. Dr. Sabit DUMAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Mustafa Alican

Doç. Dr. İrşad Sami Yuca

Dr. Öğr. Üyesi Celal Öney

Dr. Öğr. Üyesi Esra Çıplak

Dr. Öğr. Üyesi Gülbin Fırat

Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Kara

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kaya Hasdemir

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özalper

Dr. Öğr. Üyesi Murat Alanoğlu

Comments are closed