Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı 29/06/2011 tarihli ve B.30.0.EÖB-104.01.04-4296 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısıyla açılmıştır. Bu programın amacı, öğrencilere siyaset bilimi ve kamu yönetimi ile ilgili kuramları bilme, bilgiyi yorumlama ve uygulama yeteneğini de içeren bir altyapı kazandırmaktır. Bu yönde, Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları, Yönetim Bilimleri ve Hukuk alanında temel teorik bilgilerin kazandırılması ve ödev, proje, alan araştırması gibi yöntemler ile teorik bilgilerin uygulamayla ilişkilendirilmesi sağlanacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Koç (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Murat Aktaş

Dr. Öğr. Üyesi Orhan Keskintaş

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Çifci

Comments are closed