Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezsiz)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı 12/11/2015 tarihli ve 75850160-104.01.04.01-61689 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısıyla açılmıştır. Bu Programın amacı; özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticiler yetiştirmektir.

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Koç (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Murat Aktaş

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Şehitoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Orhan Keskintaş

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Çifci

Comments are closed