Misyon-Vizyon

Misyon

Evrensel değerde bilgi üretmek, bilimsel aktiviteleri geliştirmek, çağdaş bilimsel bilgiyi yaratıcı biçimde kullanacak bireyleri yetiştirmek ve yalnızca öğreten değil, aynı zamanda öğrenen bir yapı oluşturmaktır. Öğrencilerimizi, teknolojik, sosyal, kültürel ve evrensel değişimle hızla ilerleyen global toplumda ihtiyaç duyacağı bilgi ve yetenekle donatmak ve bu misyonu paylaşan bir toplum yaratmaktır.

Vizyon

Üniversitemizin temel değerlerine bağlı kalınarak, güçlü üniversite-mezun dayanışmasının ve iş dünyası ile işbirliğin var olduğu, akademik ve idari personelin kendi hedeflerini gerçekleştirme çabalarının desteklendiği ve tüm personelin Üniversitemizin vizyonu ile özdeşleştiği, kurumsal bir yapıyı hedeflemekteyiz.

Comments are closed