Anabilim Dalı Kurulu

Doç. Dr. Ayhan Tek (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Purçak (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi İkram Filiz (Üye)

Comments are closed