Kürt Dili ve Kültürü (Tezsiz)

Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı 11/03/2013 tarihli ve 7585.01.60-104.01.03-1660 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısıyla açılmıştır. Programın amacı; öğrencileri Kürt dil bilimi, Kürt edebiyatı, tarihi ve dil öğretimi konularında yetiştirmektir. Bu alanda yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaları kapsamaktadır.

Doç. Dr. Ayhan Tek (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Purçak

Dr. Öğr. Üyesi İkram Filiz

Comments are closed