Kürt Dili ve Kültürü (Tezli)

Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı 11/03/2013 tarihli ve 7585.01.60-104.01.03-1660 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısıyla açılmıştır.  Programın amacı; öğrencileri Kürt dil bilimi, Kürt edebiyatı, tarihi ve dil öğretimi konularında yetiştirmektir. Bu alanda yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaları kapsamaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Purçak (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Ayhan Tek

Doç. Dr. Canser Kardaş

Dr. Öğr. Üyesi Sedat Kardaş

Dr. Öğr. Üyesi Turan Güler

Comments are closed