Kadın ve Aile Araştırmaları (Tezsiz)

Sosyoloji Anabilim Dalı Kadın ve Aile Araştırmaları tezsiz yüksek lisans programı 14/01/2021 tarihli ve 75850160-104.01.03.01-E.3222 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısıyla açılmıştır.

Comments are closed