Felsefe (Tezli)

Felsefe Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı 11/07/2019 tarihli ve 75850160-104.01.03.01-E.49707 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısıyla açılmıştır. Programın amacı; temel felsefe disiplinlerinin ana kavram ve sorunlarına ilişkin bilgileri tarihsel ve sistematik çerçevede edinmiş olan, alanında edindiği bilgileri insan ve dünya sorunlarını açıklamada, yorumlamada ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmede kullanabilen, özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan, yeni düşüncelere açık, çağın sorunlarını görebilen ve tartışabilen, çağın sorunlarına çözümler üreten, düşüncesini doğru, açık ve anlaşılır bir anlatımla sözlü ve yazılı olarak aktarabilen felsefeciler yetiştirmektir.

Doç. Dr. Kasım MÜMİNOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Hacı Mustafa AÇIKÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Gülümser DURHAN

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KANTARCI BİNGÖL

Dr. Öğr.Üyesi Serpil DURGUN

Dr. Öğr. Üyesi Ünsal ÇİMEN

Comments are closed