Felsefe (Doktora)

Felsefe Anabilim Dalı Doktora programı 19/02/2020 tarihli ve 75850160-104.01.04.01-E.14013 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısıyla açılmıştır. Programın amacı;  Yapılması planlanan araştırma-inceleme ve eğitim-öğretim faaliyetleriyle akılcı ve eleştirel düşünebilen uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmek, özellikle sosyal bilimler olmak üzere ilim dünyasının hemen her alanıyla ilişkisi olan ve temel bilimlerin doğuşuna katkısı bütün dünyada genel kabul görmüş olan felsefe alanının disiplinlerarası bir yaklaşımla ülkemizde daha etkin bir konum kazanmasını sağlamaktır.

Doç. Dr. Kasım MÜMİNOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Abdüllatif TÜZER

Doç. Dr. Hacı Mustafa AÇIKÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Ali Suat GÖZCÜ

Dr. Öğr. Üyesi Gülümser DURHAN

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KANTARCI BİNGÖL

Dr. Öğr.Üyesi Serpil DURGUN

Dr. Öğr. Üyesi Ünsal ÇİMEN

 

Comments are closed