Anabilim Dalı Kurulu

Prof. Dr. Alper KARADAĞ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah GÜMÜŞAY (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Zahit KAHRAMAN (Üye)

Öğr. Gör. Sedat OKUT (Üye)

Comments are closed