Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (Tezsiz)

Beden Eğitim ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı 06/11/2018 tarihli ve 75850160-104.01.03.01-E.85126 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısıyla açılmıştır.   Programın amacı; spor bilimlerinin multidisipliner yapısı içerisinde lisans eğitim düzeyinde sahip olunan alana yönelik bilgi, beceri, tutum ve davranışları çağın ve toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirebilmek, beden eğitimi ve spor alanında bilimsel araştırma ve etik konularında nitelikli ve üst düzey donanıma sahip uzman bireyler yetiştirmektir.

Prof. Dr. Alper Karadağ (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Hüseyin Kırımoğlu

Prof. Dr. Mehmet Türkmen

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Gümüşay

Dr. Öğr. Üyesi Ali Türker

Dr. Öğr. Üyesi Atike Yılmaz

Dr. Öğr. Üyesi Metin Karayol

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih Bilici

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Önder Şekeroğlu

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kaynar

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Fatma Karadağ

Comments are closed