Beden Eğitimi ve Spor (Doktora)

Beden Eğitim ve Spor Anabilim Dalı doktora programı 24/04/2019 tarihli ve 75850160-104.01.04.01-E.30918 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısıyla açılmıştır. Doktora programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece yeni eğilimlere ve sistemlere kolayca uyum sağlanması ve uyarlanması mümkün olacaktır. Program öncelikli amacı, beden eğitimi ve spora ilişkin konuları analiz edebilme, sorgulama ve araştırma yapma, öngörüde bulunma ve doğru karar alma süreçleri için gerekli temel bilgi ve becerileri aktarmaktır. Öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Prof. Dr. Alper Karadağ (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Hüseyin Kırımoğlu

Prof. Dr. Mehmet Türkmen

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Gümüşay

Dr. Öğr. Üyesi Ali Türker

Dr. Öğr. Üyesi Atike Yılmaz

Dr. Öğr. Üyesi Metin Karayol

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih Bilici

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Önder Şekeroğlu

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kaynar

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Fatma Karadağ

Comments are closed