7143 Sayılı Kanunun 15. Maddesi (Af Kapsamı) Hakkında Duyuru

08 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici maddeler ekleyen 7143 Sayılı Kanunun 15. maddesi ile düzenlenen geçici 78. maddesi gereğince Üniversitemizden ilişiği kesilen öğrencilerin öğrenime devam edebilmeleri için gerekli olan form ve bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

YARARLANMAK İSTEYENLER İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR

  1. 7143 Sayılı Af Kanunu’ndan Hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği 18 Mayıs 2018 tarihine kadar kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil yararlanabilir.
  2. 18 Eylül 2018 Salı günü saat 17.00’akadar başvuru yapan öğrencilerimiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı güz döneminde eğitimlerine başlayabilirler.
  3. Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların, terhislerini takip eden 2 ay içinde Enstitü Sekreterliğine başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılacaklardır.
  4. Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna  karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler bu kanundan yararlanamaz.
  5. Başvurular, Enstitü Sekreterliğine başvuru için gerekli belgeler ile şahsen veya noter vekaleti ile yapılabilecektir. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  6. Enstitümüzün herhangi bir Anabilim Dalını kazandıkları halde kesin kaydını yaptırmayanlar başvuru yapabilirler.

BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri Başvuru Başlangıç Tarihi 18 Mayıs 2018
Başvuru Bitiş Tarihi 18 Eylül 2018
Kayıt Tarihleri 24-26 Eylül 2018
Kesin Kayıt Yeri Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü – Enstitü Sekreterliği
İletişim 0(436) 249 49 49
Dâhili Tel. 3604- 3605-3606

 Başvuru için Öğrencilerden İstenecek Belgeler
1) Başvuru dilekçesi (Enstitülerden alınır)
2) Nüfus Cüzdanı  aslı ve fotokopisi
3) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
4) Lisans Diplomasının  aslı ve fotokopisi
5) Transkriptin (Not Belgesi) aslı ve Fotokopisi
6) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
7) Islak imzalı ya da Elektronik İmzalı Adli Sicil Kaydı

8) Öğrenim ücretini yatırdığına dair dekont (sadece ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans için başvuranlar)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir